Home Hoạt động Dự thảo Quy chế HDH Phước Hiệp

Dự thảo Quy chế HDH Phước Hiệp

by HDHXPH
0 comment

Dự thảo Quy chế HDH Phước Hiệp

BAN LIÊN LẠC HỘI ĐỒNG HƯƠNG       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA  VIỆT NAM

 PHƯỚC HIỆP TUY PHƯỚC                                       Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

    TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

 

 

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

CỦA BAN LIÊN LẠC HỘI ĐỒNG HƯƠNG PHƯỚC HIỆP- HUYỆN TUY PHƯỚC  TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ CÁC TỈNH LÂN CẬN

 

1.  Thông tin chung

Tên gọi: Hội đồng hương xã Phước Hiệp – huyện Tuy Phước tại TP Hồ Chí  Minh và các tỉnh lân cận (viết tắt là: HĐH Phước Hiệp).

Fanpage: https://

Biểu trưng (logo) nếu có

Phương châm: Kết nối những người con Tuy Phước – Bình Định đang sống, làm việc và học tập tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận

2.  Mục đích

Hội đồng hương (HĐH) Phước Hiệp tại TP. HCM là một tổ chức tự nguyện, của những người có quê quán Phước Hiệp -Tuy Phước, Bình Định hoặc những thân hữu của người Tuy Phước hiện đang sinh sống, làm việc, học tập tại TP. Hồ Chí Minh và các  tỉnh lân cận.

Hội được hình thành, hoạt động và phát triển triển dựa trên cơ sở tình cảm đồng hương chân thành, tự nguyện; tinh thần đoàn kết, hợp tác, chia sẻ của tất cả những người con quê hương nhằm mục đích:

Phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, duy trì và phát triển tình cảm quê hương sâu nặng.

Hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau về tinh thần, vật chất trong cuộc sống và công việc.

Xây dựng tinh thần đoàn kết của con người Phước Hiệp- Tuy Phước để cùng hợp tác, phấn đấu và phát triển.

Đầu tư, ủng hộ giúp đỡ cộng đồng và xây dựng quê hương.

3.  Nội dung hoạt động

Những nội dung hoạt động chính của Hội đồng hương Phước Hiệp -Tuy Phước, Bình Định tại TP. Hồ Chí Minh, bao gồm:

– Thông tin, trao đổi, hợp tác, hỗ trợ, tạo điều kiện trong cuộc sống, công việc và quan hệ cộng đồng để cùng phấn đấu và phát triển.

– Tổ chức chúc mừng, thăm hỏi Hội viên và gia đình khi có sự kiện trọng đại, tổ  chức sân chơi để các Hội viên của Hội và các tổ chức thành viên sinh hoạt.

– Hỗ trợ tạo điều kiện cho thế hệ trẻ phấn đấu (cấp học bổng cho HSSV, định   hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm).

– Tổ chức các hoạt động xã hội mang ý nghĩa thiết thực cho Hội và Hội viên.

– Tổ chức họp mặt toàn thể những người Tuy Phước tại TP. Hồ Chí Minh hằng năm để trao đổi, thăm hỏi nhau và giao lưu.

– Hướng tới các hoạt động góp phần xây dựng quê hương.

4.  Tổ chức của HĐH Phước Hiệp -Tuy Phước tại TP. HCM

4.1 Điều kiện tham gia Hội:

– Người có quê quán, sinh quán tại xã Phước Hiệp – huyện Tuy Phước – Tỉnh Bình Định hiện đang cư trú, làm việc, học tập tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

 Tán thành và tuân thủ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội, tự nguyện gia nhập Hội.

 Tích cực tham gia sinh hoạt và hưởng ứng các chương trình hoạt động của Hội.

 Những tổ chức, cá nhân (không phải là người quê hương xã Phước Hiệp) nhưng có công đóng góp, xây dựng Hội, nếu có nguyện vọng sẽ được mời làm Hội viên danh dự của Hội.

4.2 Hệ thống tổ chức của HĐH Phước Hiệp- Tuy Phước, Bình Định tại TP. HCM bao gồm:

Ban liên lạc Hội đồng hương Phước Hiệp,Tuy Phước Bình Định tại TP. HCM

Ban liên lạc (BLL) Hội đồng hương Phước Hiệp- Tuy Phước, Bình Định tại TP. HCM do các thành viên sáng lập giới thiệu, bầu chọn, quyết định số lượng thành viên; có nhiệm kỳ 5 năm. Thành viên BLL có thể được kiện toàn, bổ sung, thay thế trong nhiệm kỳ. Cơ  cấu tổ chức chính của BLL:

Thường trực BLL (Trưởng Ban, các Phó Ban): Điều hành chung, quyết định những công việc quan trọng của HĐH theo nguyên tắc đồng thuận chiếm đa số.

+ Trưởng ban: Nhiệm vụ chính là quyết định tổ chức, điều hành toàn bộ hoạt động của BCH Hội đồng hương.

+ Một hoặc nhiều phó ban: Nhiệm vụ chính là giúp Trưởng ban, được Trưởng ban phân công phụ trách một số công việc cụ thể.

 • Một số Tổ phụ trách chuyên môn để triển khai các hoạt động:

+ Phụ trách công tác Tổ chức: Có Tổ trưởng và một số thành viên. Nhiệm vụ chính là tập hợp, xây dựng tổ chức HĐH các cấp; tổ chức hoạt động hỗ trợ quê nhà và trợ giúp người Phước Hiệp tại TP. HCM; chăm lo công tác khuyến học, khuyến tài tại quê nhà và tại TP. HCM.

+ Phụ trách công tác Thông tin, tuyên truyền: Có Tổ trưởng và một số thành viên.  Nhiệm vụ chính là thu thập và phổ biến thông tin của HĐH và tình hình quê nhà; tập hợp, kết nối người Phước Hiệp và thân hữu tại TP. HCM và các tỉnh lân cận, giúp nhau cùng phát triển.

+ Phụ trách Phong trào: Có Tổ trưởng và một số thành viên. Nhiệm vụ chính là tổ chức, tham gia các hoạt động giao lưu, văn nghệ, thể thao trong và ngoài HĐH.

+ Phụ trách Tài chính: Có Tổ trưởng và một số thành viên. Nhiệm vụ chính là tổ chức gây quỹ, vận động tài trợ, hỗ trợ từ các tổ chức cá nhân; phân bố, điều phối các nguồn lực thực hiện các hoạt động xã hội từ thiện, khuyến học, khuyến tài, hỗ trợ người gặp khó khăn, họan nạn, …

5.  Tài chính của Hội đồng hương

 • Nguồn tài chính hình thành quỹ của HĐH gồm:
 • Tự nguyện đóng góp của các thành viên.
 • Tài trợ của các tổ chức, doanh nghiệp, doanh nhân, …
 • Các hoạt động của Ban chấp hành.
 • Lãi suất tiền gửi.
 • Các nguồn thu khác.
  • Các khoản chi:
 • Trợ giúp những người gặp khó khăn, hoạn nạn.
 • Các hoạt động theo chương trình.
 • Khuyến học, khuyến tài, hỗ trợ tài năng trẻ.
 • Công tác phí, văn phòng phẩm, thông tin liên lạc.
 • Thăm hỏi đau ốm, phúng điếu.
 • Các khoản chi khác.
  • Quản lý, sử dụng và công khi quỹ:

– Trưởng  ban , các phó Trưởng ban và người phụ trách công tác Tài chính là người trực tiếp chịu trách nhiệm về quản lý, sử dụng quỹ.

– Trưởng ban Tài chính có trách nhiệm báo cáo định kỳ kết quả thu, chi cho các thành viên BCH, công bố vào các dịp họp mặt HĐH hằng năm.

6.  Phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho Hội đồng hương Phước Hiệp- Tuy Phước, Bình Định tại TP. Hồ Chí  Minh và các đơn vị thành viên. Quá trình thực hiện có thể bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện quy chế.

Quy chế có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

 

BAN LIÊN LẠC HỘI ĐỒNG HƯƠNG

PHƯỚC HIỆP- TUY PHƯỚC, BÌNH  ĐỊNH

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

 

You may also like

Leave a Comment

About Us

Phước Hiệp, Tuy Phước, tỉnh Bình Định là một vùng đất đầy nắng và gió, nơi đây có những con người chân thành, đoàn kết và yêu thương quê hương.

Hội đồng hương Xã Phước Hiệp với phương châm : 
“Phước Hiệp – Tình thân, đoàn kết vì quê hương!”

@2023 Hội Đồng Hương Xã Phước Hiệp – All Right Reserved. Designed by ❤ Tmn Soft